Basic info
Contacts
Events
Grants
Donations
PH Remodeling
Volunteers
News and reports
Nostalgic Poland
Links
Old pages
Polish Home Foundation is
a Seattle based non-profit organization that promotes Polish heritage in the Pacific Northwest by sponsoring local events involving Polish culture and arts, by taking part in events important to the Polish-American community and by assisting Polish - American organizations in the area. PHF is a public 501(c)(3) charity.


Annual Reports and President’s Letters
 
Report 2005 | Report 2004 | Report 2003 |Report 2002 |
How it began | PHF Opened |PH Fundraising | Letter 2005 June 10th |  Letter 2006 Jan
Letter 2005 June 10th

Dear Members and Friends of the Polish Home,

The Polish Home Expansion & Remodeling campaign, which officially began in May, is off to a great start! In just six weeks, members and friends of the Polish Home have donated and pledged almost $100,000. Thus we are reaching our first goal!

This year the Polish Home Association will celebrate its 87th anniversary. Since 1918, the Polish Home has served its members well but is now in need of some well-deserved remodeling and expansion. We’ve enclosed a brochure that completely outlines the vision for bringing the Polish Home into the 21st century. The brochure also provides you with details on the three phases of the master plan complete with architectural drawings and the campaign plan.

Volunteers are working diligently to help us reach our next goal. If you have already made a generous donation or pledge, we thank you for your early commitment. Volunteers will continue their efforts throughout the summer months and into the fall campaign. If you would like to become a volunteer, please contact me or any member of the Polish Home Expansion & Remodeling Fund Committee listed on the back cover of the enclosed brochure.

With so much enthusiasm for this project, we expect to reach all of our goals. And because we all cherish our Polish culture and heritage, we want to see our community continue its traditions in honor of our past, our present, and our future. Everyone will benefit from efforts made today to take our Polish Home into the 21st century! We hope the enclosures will provide you with added information and bring you up to date on our progress.

Sincerely,
Ryszard Kott,
Chair Polish Home Expansion & Remodeling Fund
Polish Home Foundation in Seattle

List 2005 10 czerwca

Drodzy Przyjaciele Domu Polskiego,

Akcja zbierania funduszy na rozbudowę Domu Polskiego rozpoczęta w maju br. odnotowuje właśnie pierwszy sukces! W ciągu 6 tygodni członkowie i przyjaciele Domu Polskiego darowali albo przyrzekli prawie 100 tys. dolarów na rozbudowę! W ten sposób nasza akcja kończy pomyślnie pierwszy etap.

W tym roku Towarzystwo Domu Polskiego będzie celebrować swoja 87-mą rocznicę. Od 1918 roku Dom Polski służy wiernie naszej Polonii, ale teraz potrzebuje dobrze zasłużonej modernizacji i rozbudowy. Załączamy broszurę, która opisuje wizję wprowadzenia Domu Polskiego w dwudziesty pierwszy wiek. Broszura podaje szczegóły trójfazowego planu docelowego wraz z rysunkami architektonicznymi i planami kampanii finansowej.

Tymczasem nasi ochotnicy pracują nad osiągnięciem następnego celu. Dziękujemy serdecznie, jeśli Państwo już wsparli nasz projekt albo złożyli przyrzeczenie finansowe. Akcja zbierania funduszy i przyrzeczeń finansowych będzie toczyć się latem a potem także jesienią. Gdyby Państwo chcieli pomoc w naszej akcji prosimy o kontakt ze mną albo innymi członkami Komisji wymienionymi na wewnętrznej okładce broszury.

Widząc tak zdecydowane poparcie dla tego projektu, spodziewamy się, ze stopniowo osiągniemy wszystkie nasze cele. Ponieważ wszystkim nam leży na sercu kultura polska i tradycje ojczyste, dlatego chcielibyśmy, aby nasze lokalne środowisko polonijne miało zapewnioną przyszłość. Wszyscy będziemy korzystać z dostosowania Domu Polskiego do wymagań przyszłości! Mam nadzieję, ze załączone materiały informacyjne przekonają Państwa, że jest to akcja naprawdę godna poparcia.

Z poważaniem,
Ryszard Kott,
Przewodniczący Komisji Funduszu Rozbudowy Domu Polskiego,
Fundacja Domu Polskiego w Seattle

 

 

 

 
     
  Home | Up^     Copyright © Polish Home Foundation 2005 - All Rights Reserved - created by c16